KOREAN ENGLISH
Search
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The Richest in Korea
100 Korea millonaire
50 women millonaire
Billonaire in Korea
Infancy millonaire
Other
KOREA'S 100 RICHEST
KOREA'S 50 WOMEN RICHEST
17, JUN, 2019
1
 KIM, DONG-JIN
2
 KIM, JIN-SOO
3
 AN, SUNG-WHAN
4
 
5
 
6
 JANG, KI-YUNG
7
 PYO, IN-SIK
8
 KIM, SANG-BONG
9
 KIM, JONG-WON
10
 NHO, KWANG
11
 AHN, BUM-MO
12
 KIM, KWON-JIN
13
 KIM, KYUNG-TAE
14
 LEE, KI-SUB
15
 AN, JEUNG-HO
16
 ALBERT, MOON-JIN
17
 SONG, MI-JIN
18
 KIM, JONG-WOO
19
 YOON, JEONG-TAEK
20
 PARK, SANG-WOO
21
 CHOI, WON-SEOG
22
 HWANG, SUN-WOOK
23
 CHOI, WAN-KYU
24
 LEE, GEUN-YONG
25
 KIM, HOI-YUL
26
 KIM, HAE-JIN
27
 KIM, HYEONG-CHEOL
28
 LIM, KOOK-JIN
29
 YOON, CHI-WANG
30
 LEE, WOO-YUNG
31
 KIM, JIN-SEOK
32
 CHO, SANG-RAE
33
 JANG, JONG-WUK
34
 KIM, MYUNG-SOOK
35
 SUNG, DO-KYUNG
36
 JANG, YOUNG-MIN
37
 SONG, MUN-GI
38
 SONG, JONG-SOON
39
 KIM, MIN-YOUNG
40
 KIM, SANG-YOUN
41
 LEE, SANG-BUM
42
 KIM, WOO-SUP
43
 CHOI, SEONG-GEUN
44
 SHIN, YOUNG-KEE
45
 HYUN, SEO-YONG
46
 YOON, KYOUNG-DUK
47
 PARK, YOUNG-HWAN
48
 KOH, HOON
49
 KIM, DONG-JIN
50
 CHOI, BAIK-JUN
51
 RYU, BENG-SO
52
 JEON, YEONG-U
53
 SONG, DONG-HO
54
 JANG, DOK-SOO
55
 SHIN, DONG-JIK
56
 AN, HO-JOONG
57
 YEO, KYUNG-MOK
58
 KIM, WON--IL
59
 SONG, KI-YOUNG
60
 HWANG, HO-CHUL
61
 SONG, SUNG-GEUN
62
 PARK, IN-CHEOL
63
 KIM, JONG-HYUN
64
 PARK, CHAN-HAE
65
 AN, SE-HWAN
66
 AN, YUN-TAE
67
 YU, JAE-YONG
68
 YOU, SEUNG-KWON
69
 
70
 SON, YOUNG-JUNE
71
 CHOI, SOON
72
 PARK, YOUNG-CHUL
73
 KIM, YONG
74
 KIM, KAB-SIG
75
 KIM, RENO
76
 MOON, KYUNG-AHN
77
 CHOI, BYEONG-CHAE
78
 KIM, GUK-HYANG
79
 JEONG, HYE-GWANG
80
 LEE, SUN-HYOO
81
 CHUNG, JAE-HO
82
 LEE, YOUNG-SANG
83
 CHAI, IL
84
 PARK, IN-CHUL
85
 LEE, GYU-HYEONG
86
 YU, USTINA
87
 CHO, YUN-JUNG
88
 LEE, YOUNG-SEB
89
 LEE, JAE-WON
90
 LEE, YOUNG-TAE
91
 
92
 CHA, MYUNG-JIN
93
 KIM, JEONG-HWAN
94
 
95
 AN, SEONG-EUN
96
 AN, HUI-GEUN
97
 KIM, ANTHONY, KYUNGTAE
98
 MOON, HAE-RAN
99
 IM, KYUNG-HWAN
100
 CHOI, MOO-JIN
Who is the richest people in Korea?
If you want to search the list,
[new] 2009 Korea's Richest Families
The rank of Korea's high dividend ..
[new] The year of 2007, korea rich..
[new] Who are the Korea richest
[new] 2007 SEP: Korea richest 200
[new] Never heard World's Billiona..
Where to go Chang's fund 2007...
Non stop running CHUNG's wealth...
Lee Myung-Hee, outstanding top...
17, JUN, 2019
1
LEE, KUN-HEE
2
LEE, JAE-YONG
3
CHUNG, MONG-KOO
4
SUH, KYUNG-BAE
5
CHEY, TAE-WON
6
SEO, JEONG-JIN
7
BANG, JUN-HYEOK
8
CHUNG, EUI-SUN
9
HONG, RA-HEE
10
KOO, KWANG-MO
11
LEE, SEO-HYUN
12
LEE, BOO-JIN
13
KIM, BEOM-SU
14
LIM, SUNG-KI
15
CHO, JUNG-HO
16
LEE, JAY-HYUN
17
CHUNG, MONG-JUN
18
LEE, MYUNG-HEE
19
KIM, TAEK-JIN
20
CHEY, KI-WON
21
CHUNG, YONG-JIN
22
KIM, DAE-IL
23
SHIN, DONG-BIN
24
KOO, BON-JOON
25
HUH, JAE-MYOUNG
26
SHIN, DONG-GUK
27
KIM, NAM-KOO
28
HAM, YOUNG-JUN
29
LEE, HAI-JIN
30
GU, BON-HAK
31
LEE, HAK-SOO
32
LEE, JOON-HO
33
HONG, SEOK-JOH
34
CHO, YANG-RAI
35
CHUNG, MONG-YOON
36
KOO, BON-SIK
37
CHUNG, YOO-KYUNG
38
KIM, YOUNG-SHIK
39
KIM, CHANG-SOO
40
HUH, CHANG-SOO
41
CHUNG, MONG-JIN
42
JEONG, YONG-JI
43
JUNG, JI-SUN
44
LEE, WHA-KYOUNG
45
KIM, SEUNG-YOUN
46
KIM, GA-RHAM
47
JUNG, HYUN-HO
48
KOO, BON-NEUNG
49
LEE, HO-JIN
50
CHO, YANG-HO
51
CHANG, HYUNG-CHIN
52
LEE, SANG-KEUN
53
KIM, NAM-HO
54
55
YANG, YONG-JIN
56
CHO, HYUN-BUM 
57
LEE,SANG-HOON
58
CHO, HYUN-JOON
59
CHEY, JAE-WON
60
KOO, YEON-KYUNG
61
KIM, SUK-SOO
62
CHUNG, MONG-ICK
63
CHUNG, MONG-GYU
64
KIM, JUN-KI
65
KIM, SANG-HUN
66
KIM, CHEOL-WOONG
67
CHO, HYUN-SHICK
68
TAM, CHUL-KON
69
RHEE, JANG-HAN
70
LEE, CHAE-YOON
71
YOON, SUK-MYNN
72
KIM, SUN-YOUNG
73
PARK, CHUL-WAN
74
JUNG, KYO-SUN
75
JIN, YANG-GON
76
LEE, SANG-RYUL
77
GU, BON-JIN
78
KIM, IN-JU
79
CHO, SUCK-RAI
80
NAM, SEUNG-WOO
81
CHO, CHANG-GEUL
82
SHIN, KYUK-HO
83
KIM, HONG-KOOK
84
JUNG, GI-SEON
85
PARK, KWAN-HO
86
KIM, KEE-BYUNG
87
ANN, SUNG-HO
88
KIM, HO-YOUN
89
HUH, JIN-SOO
90
CHUNG, JI-WAN
91
GIM, SEONG-GON
92
HUH, YONG-SOO
93
HAN, HYEON-OK
94
CHUNG, SUNG-YI
95
CHO, HYUN-SANG
96
CHANG, SAE-JUN
97
KIM, DUK-YONG
98
KIM, JONG-HEE
99
LEE, JAE-WOONG
100
KIM, WON-U