KOREAN ENGLISH
Search
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The Richest in Korea
100 Korea millonaire
50 women millonaire
Billonaire in Korea
Infancy millonaire
Other
KOREA'S 100 RICHEST
KOREA'S 50 WOMEN RICHEST
04, APR, 2020
1
 KIM, DONG-JIN
2
 PYO, IN-SIK
3
 
4
 AN, SUNG-WHAN
5
 
6
 KIM, JIN-SOO
7
 LEE, GEUN-YONG
8
 JANG, KI-YUNG
9
 KIM, KYUNG-TAE
10
 NHO, KWANG
11
 YOON, JEONG-TAEK
12
 LEE, KI-SUB
13
 LEE, WOO-YUNG
14
 HYUN, SEO-YONG
15
 SUNG, DO-KYUNG
16
 SONG, MI-JIN
17
 ALBERT, MOON-JIN
18
 YOON, SUNG-WOOK
19
 LEE, SANG-HYEON
20
 KIM, SANG-YOUN
21
 CHO, SANG-RAE
22
 KIM, KWON-JIN
23
 HWANG, SUN-WOOK
24
 LIM, KOOK-JIN
25
 KIM, JIN-SEOK
26
 KIM, JONG-WOO
27
 YOON, CHI-WANG
28
 KIM, DONG-JIN
29
 KIM, HAE-JIN
30
 KIM, WON--IL
31
 AN, JEUNG-HO
32
 KIM, SANG-BONG
33
 KIM, HOI-YUL
34
 SHIN, YOUNG-KEE
35
 LEE, SANG-BUM
36
 KIM, MIN-YONG
37
 CHOI, WON-SEOG
38
 KIM, MIN-YOUNG
39
 CHOI, SEONG-GEUN
40
 RYU, BENG-SO
41
 KIM, JONG-WON
42
 SONG, JONG-SOON
43
 SONG, MUN-GI
44
 YOON, KYOUNG-DUK
45
 CHOI, BAIK-JUN
46
 PARK, CHAN-HAE
47
 JANG, YOUNG-MIN
48
 JANG, JONG-WUK
49
 SONG, KI-YOUNG
50
 PARK, YOUNG-CHUL
51
 AN, YUN-TAE
52
 SHIN, DONG-JIK
53
 
54
 PARK, YOUNG-HWAN
55
 PARK, IN-CHEOL
56
 LEE, YOUNG-TAE
57
 HWANG, HO-CHUL
58
 KIM, GUK-HYANG
59
 KIM, HWAN-SIK
60
 LEE, SUN-HYOO
61
 MOON, HAE-RAN
62
 SONG, DONG-HO
63
 LEE, GYU-HYEONG
64
 YEO, KYUNG-MOK
65
 AN, SE-HWAN
66
 
67
 CHUNG, JAE-HO
68
 PARK, GAP-HWAN
69
 KIM, WOO-SUP
70
 YOU, SEUNG-KWON
71
 CHA, MYUNG-JIN
72
 SONG, JAE-MIN
73
 SO, JIN-SEOK
74
 YU, JAE-YONG
75
 JANG, DOK-SOO
76
 KIM, ANTHONY, KYUNGTAE
77
 CHOI, SOON
78
 CHOI, MOO-JIN
79
 KIM, JEONG-HEE
80
 KIM, JONG-WOO
81
 YANG, HO-JEONG
82
 KIM, DONG-RAE
83
 KIM, JIN-TAE
84
 KIM, GOON-HO
85
 
86
 JEON, SEON-KYU
87
 KIM, SUNG-WOO
88
 MOON, KYUNG-AHN
89
 KIM, WON-GEYUNG
90
 AN, HO-JOONG
91
 
92
 KIM, WAN-SOO
93
 OH, JIN-SIK
94
 KIM, HWAN-SUB
95
 CHOI, BYEONG-CHAE
96
 LEE, YOUNG-SANG
97
 KIM, JEONG-HWAN
98
 NAM, GI-JUN
99
 KIM, GI-OK
100
 SONG, BUM-KI
Home > Global Database > LEE, HAI-JIN
The Core of 'Naver legend' Lee...
Lee Hai(Hae)-Jin is the co-founder of NHN, Korea’s largest Internet service provider that operates Naver web portal and Hangame game portal. He served at Samsung SDS, the group’s sys..