KOREAN ENGLISH
Search
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The Richest in Korea
100 Korea millonaire
50 women millonaire
Billonaire in Korea
Infancy millonaire
Other
KOREA'S 100 RICHEST
KOREA'S 50 WOMEN RICHEST
18, JAN, 2020
1
 KIM, DONG-JIN
2
 KIM, SANG-BONG
3
 
4
 AN, SUNG-WHAN
5
 PYO, IN-SIK
6
 
7
 KIM, JIN-SOO
8
 NHO, KWANG
9
 JANG, KI-YUNG
10
 YOON, SUNG-WOOK
11
 YOON, JEONG-TAEK
12
 KIM, KYUNG-TAE
13
 LEE, KI-SUB
14
 LEE, GEUN-YONG
15
 ALBERT, MOON-JIN
16
 SONG, MI-JIN
17
 KIM, SANG-YOUN
18
 KIM, JONG-WON
19
 HWANG, SUN-WOOK
20
 LEE, WOO-YUNG
21
 HYUN, SEO-YONG
22
 LEE, SANG-HYEON
23
 KIM, JONG-WOO
24
 SUNG, DO-KYUNG
25
 KIM, KWON-JIN
26
 LIM, KOOK-JIN
27
 KIM, JIN-SEOK
28
 KIM, JONG-HYUN
29
 KIM, HAE-JIN
30
 SHIN, YOUNG-KEE
31
 YOON, CHI-WANG
32
 KIM, WON--IL
33
 SONG, JONG-SOON
34
 SONG, MUN-GI
35
 KIM, MIN-YOUNG
36
 CHO, SANG-RAE
37
 KIM, DONG-JIN
38
 CHOI, WON-SEOG
39
 YEO, KYUNG-MOK
40
 CHOI, SEONG-GEUN
41
 KIM, MIN-YONG
42
 KIM, HOI-YUL
43
 LEE, SANG-BUM
44
 JEON, YEONG-U
45
 AN, JEUNG-HO
46
 PARK, CHAN-HAE
47
 KIM, WOO-SUP
48
 HWANG, HO-CHUL
49
 PARK, YOUNG-HWAN
50
 PARK, YOUNG-CHUL
51
 JANG, YOUNG-MIN
52
 LEE, JAE-IL
53
 JANG, JONG-WUK
54
 RYU, BENG-SO
55
 SHIN, DONG-JIK
56
 YOU, SEUNG-KWON
57
 SONG, KI-YOUNG
58
 CHOI, BAIK-JUN
59
 JANG, DOK-SOO
60
 PARK, IN-CHEOL
61
 SONG, DONG-HO
62
 YOON, KYOUNG-DUK
63
 LEE, YOUNG-TAE
64
 KIM, HWAN-SIK
65
 AN, YUN-TAE
66
 
67
 MOON, HAE-RAN
68
 KIM, ANTHONY, KYUNGTAE
69
 AN, SE-HWAN
70
 CHOI, BYEONG-CHAE
71
 LEE, GYU-HYEONG
72
 LEE, SUN-HYOO
73
 CHOI, MOO-JIN
74
 
75
 
76
 CHOI, SOON
77
 PARK, GAP-HWAN
78
 KIM, JEONG-HEE
79
 MOON, KYUNG-AHN
80
 SONG, JAE-MIN
81
 CHA, MYUNG-JIN
82
 KIM, GUK-HYANG
83
 KIM, KAB-SIG
84
 YU, JAE-YONG
85
 SO, JIN-SEOK
86
 KIM, WON-GEYUNG
87
 KIM, DONG-RAE
88
 KIM, WAN-SOO
89
 KIM, HWAN-SUB
90
 KIM, JIN-TAE
91
 CHUNG, JAE-HO
92
 KIM, GOON-HO
93
 
94
 PARK, IN-CHUL
95
 CHOI, SUN-DUCK
96
 AN, HO-JOONG
97
 JEONG, U-CHEOL
98
 OH, DONG-HOON
99
 KIM, RENO
100
 IM, KYUNG-HWAN
Home > Global Database > KIM, JUN-KI
Newly Casting for Dongbu future...
Jun-Ki Kim is the eldest son of the wealthy and famous Jin-Man Kim, a former deputy speaker in the Korean Parliament. But he is a Dongbu group founder without his father's help individually.He w..