KOREAN ENGLISH
Search
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The Richest in Korea
100 Korea millonaire
50 women millonaire
Billonaire in Korea
Infancy millonaire
Other
KOREA'S 100 RICHEST
KOREA'S 50 WOMEN RICHEST
01, DEC, 2020
1
 
2
 
3
 KIM, JIN-SOO
4
 JEONG, U-CHEOL
5
 AN, SUNG-WHAN
6
 LEE, WOO-YUNG
7
 LEE, GEUN-YONG
8
 NHO, KWANG
9
 JANG, KI-YUNG
10
 YOON, JEONG-TAEK
11
 LEE, SANG-HYEON
12
 HYUN, SEO-YONG
13
 KIM, JONG-WOO
14
 KIM, CHOONG-BUEM
15
 KIM, HAE-JIN
16
 KIM, JIN-SEOK
17
 KIM, KWON-JIN
18
 YEO, KYUNG-MOK
19
 HWANG, HO-CHUL
20
 SONG, JAE-MIN
21
 KIM, WON--IL
22
 AN, JEUNG-HO
23
 KIM, JONG-WON
24
 KIM, SANG-YOUN
25
 KIM, SANG-BONG
26
 LEE, SANG-KYU
27
 ALBERT, MOON-JIN
28
 SONG, MI-JIN
29
 JANG, YOUNG-MIN
30
 LIM, KOOK-JIN
31
 RYU, BENG-SO
32
 HWANG, SUN-WOOK
33
 CHOI, BAIK-JUN
34
 SHIN, YOUNG-KEE
35
 KIM, DONG-JIN
36
 KIM, DONG-JIN
37
 IM, KYUNG-HWAN
38
 YOON, CHI-WANG
39
 YOON, SUNG-WOOK
40
 JANG, JONG-WUK
41
 PARK, YOUNG-HWAN
42
 CHOI, BYEONG-CHAE
43
 KIM, HOI-YUL
44
 KIM, GOON-HO
45
 KIM, DONG-RAE
46
 LEE, YOUNG-TAE
47
 SO, JIN-SEOK
48
 PARK, CHAN-HAE
49
 SONG, DONG-HO
50
 MOON, HAE-RAN
51
 KIM, WON-GEYUNG
52
 KIM, JEONG-HEE
53
 
54
 KIM, HWAN-SIK
55
 AN, YUN-TAE
56
 CHOI, WON-SEOG
57
 CHOI, SEONG-GEUN
58
 YOON, KYOUNG-DUK
59
 SONG, JONG-SOON
60
 SONG, MUN-GI
61
 KIM, WAN-SOO
62
 LEE, GYU-HYEONG
63
 JANG, DOK-SOO
64
 PARK, GAP-HWAN
65
 PARK, IN-CHEOL
66
 
67
 LEE, SUN-HYOO
68
 KIM, MIN-YOUNG
69
 AN, HO-JOONG
70
 CHA, MYUNG-JIN
71
 KIM, WOO-SUP
72
 LEE, YOUNG-SANG
73
 LEE, SANG-BUM
74
 CHOI, SUN-DUCK
75
 SHIN, DONG-JIK
76
 
77
 YOU, SEUNG-KWON
78
 AN, SE-HWAN
79
 SUNG, SUK-JONG
80
 KIM, JAE-JONG
81
 KIM, HWAN-SUB
82
 
83
 LEE, CHEOL-SOON
84
 KWON, HYUNG-SEOK
85
 HWANG, SEUNG-YONG
86
 KIM, ANTHONY, KYUNGTAE
87
 CHO, YUN-JUNG
88
 CHOI, JUNG-YUN
89
 KIM, KAB-SIG
90
 YU, JAE-YONG
91
 CHUNG, JAE-HO
92
 KIM, JONG-MOON
93
 HWANG, YONG-JAE
94
 KIM, JIN-SEONG
95
 OH, JIN-SIK
96
 SHIN, HYOUNG-DOO
97
 CHOI, SOON
98
 KIM, SO-RA
99
 MOON, KYUNG-AHN
100
 KIM, JONG-WOO
Home > Global Database > SHIN, DONG-BIN
The prince of SHIN's Lotte kingdom
[chaebul.com] Shin Dong-Bin, known as Akio Shigamitsu in Japan, is born in Japan as the second son of Lotte Group founder Shin Kyuk-Ho and his Japanese wife Shigemitsu Hatsuko, and prospected to succ..